list:
Return a list of all competitions

create:
Create a new competition

retrieve:
Get a single competition

update:
Make changes to a competition

partial_update:
Make partial changes to a competition

destroy:
Delete a competition

GET /api/competitions/competitions/
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 16,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 9,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/9/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 7,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/7/",
        "category": {
          "value": 2,
          "label": "Creative"
        },
        "name": "Game Development"
      },
      "name": "GameJam",
      "brief_description": "Create a game in 48 hours",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"9q3e6\",\"text\":\"Dere får et tema og har 48 timer på å lage det beste og morsomste spillet dere klarer. Dette er en perfekt mulighet til å teste dine eller ditt teams spillutviklingsevner, eller bare ha det morsomt med å lage noe med begrenset tid.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":231,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":231,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":231,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":231,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{\"text-align\":\"start\"}},{\"key\":\"13b1s\",\"text\":\"Leveres\",\"type\":\"header-three\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":7,\"style\":\"color-rgb(168,99,116)\"},{\"offset\":0,\"length\":7,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":7,\"style\":\"fontsize-1.28571rem\"},{\"offset\":0,\"length\":7,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{\"text-align\":\"start\"}},{\"key\":\"6bf3i\",\"text\":\"En spillbar demo.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":17,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":17,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":17,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":17,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"a3omc\",\"text\":\"Dokumentasjon med eventuell nødvendig forklaring.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":49,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":49,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":49,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":49,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"46bdk\",\"text\":\"En skjermdump som viser spillet fra sin beste side. \",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":51,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":51,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":51,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":51,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"6583d\",\"text\":\"\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"ak576\",\"text\":\"Denne konkurransen streames på https://www.twitch.tv/team/thegathering \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"color-rgb(29,28,29)\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"fontsize-15\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"fontsize-15\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"fontfamily-Slack-Lato, appleLogo, sans-serif\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"fontfamily-Slack-Lato, appleLogo, sans-serif\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"color-rgba(var(--sk_highlight,18,100,163),1)\"}],\"entityRanges\":[{\"offset\":31,\"length\":39,\"key\":0}],\"data\":{}}],\"entityMap\":{\"0\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"title\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"targetOption\":\"_blank\",\"_map\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"title\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"targetOption\":\"_blank\"}}}}}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"1m300\",\"text\":\"Spillet må lages av deg eller ditt team i løpet av jammens 48 timer. Du kan ikke levere et produkt som har blitt produsert på forhånd. \",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":135,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":135,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":135,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":135,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"90n2i\",\"text\":\"Spillet må tilhøre deg eller ditt team. Du må ha rettighet til å bruke all kode/kunst eller annet verktøy som brukes til spillet.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":129,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":129,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":129,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":129,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"80jo4\",\"text\":\"Spillet må passe til tema. Om det er noe tvil om dette kommer jury til å ta et valg om spillet må diskvalifiseres.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":114,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":114,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":114,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":114,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"71f32\",\"text\":\"Hvordan velges vinnere?\",\"type\":\"header-three\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":23,\"style\":\"color-rgb(168,99,116)\"},{\"offset\":0,\"length\":23,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":23,\"style\":\"fontsize-1.28571rem\"},{\"offset\":0,\"length\":23,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{\"text-align\":\"start\"}},{\"key\":\"2cj0n\",\"text\":\"Juryen vil vurdere først om spillet følger de generelle regler og passer til tema.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":82,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":82,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":82,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":82,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{\"text-align\":\"start\"}},{\"key\":\"5tlpe\",\"text\":\"Dersom det blir for mange bidrag, vil juryen plukke ut de som skal bli vist på streamen.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":88,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":88,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":88,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":88,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{\"text-align\":\"start\"}},{\"key\":\"1k9b0\",\"text\":\"Vinnerne vil bli valgt ut i fra en kombinasjon av publikumsstemmer og jury-bedømmelse.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":86,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":86,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":86,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":86,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{\"text-align\":\"start\"}},{\"key\":\"dn4pv\",\"text\":\"De 3 beste bidragene blir premiert. \",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":35,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":35,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":35,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":35,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{\"text-align\":\"start\"}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [
        "3000",
        "2000",
        "1000"
      ],
      "fileupload": [
        {
          "file": "archive",
          "type": "main",
          "input": "Main entry"
        },
        {
          "file": "picture",
          "type": "screenshot",
          "input": "Image"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering ",
          "destination": "twitch"
        },
        {
          "href": "",
          "destination": ""
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://drive.google.com/uc?export=view&id=1lVdbsK2NVC-pg308b7ObqnJdhC13TExV",
      "header_credit": "beatuify",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 7,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-03-31T18:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-02T18:00:00Z",
      "vote_time_start": "2021-04-03T09:00:00Z",
      "vote_time_end": "2021-04-03T17:30:00Z",
      "show_time_start": "2021-04-02T19:00:00Z",
      "show_time_end": "2021-04-02T21:00:00Z",
      "team_required": false,
      "created": "2021-03-20T12:57:46.099151Z",
      "last_updated": "2021-04-03T17:30:06.791973Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 7,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/7/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 3,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/3/",
        "category": {
          "value": 2,
          "label": "Creative"
        },
        "name": "Graphics"
      },
      "name": "Fast Graphics",
      "brief_description": "Create a image following a given keyword",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"dt2b8\",\"text\":\"I denne konkurranse skal du lage et bilde noe, med et gitt nøkkelord du får av oss. \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"bcdji\",\"text\":\"Temaene er:\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"83hbh\",\"text\":\"rampete\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":7,\"style\":\"BOLD\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"acnsq\",\"text\":\"intenst\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":7,\"style\":\"BOLD\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"dsia4\",\"text\":\"sele\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":4,\"style\":\"BOLD\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"fbp8r\",\"text\":\"øyne\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":4,\"style\":\"BOLD\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"c08a3\",\"text\":\"å løpe\\n\\nBruk minimum 3 av disse i bildet ditt.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":6,\"style\":\"BOLD\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"djls1\",\"text\":\"\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"8p3nt\",\"text\":\"Denne konkurransen streames på https://www.twitch.tv/team/thegathering \\n\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"color-rgb(29,28,29)\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"fontsize-15\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"fontsize-15\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"fontfamily-Slack-Lato, appleLogo, sans-serif\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"fontfamily-Slack-Lato, appleLogo, sans-serif\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"color-rgba(var(--sk_highlight,18,100,163),1)\"}],\"entityRanges\":[{\"offset\":31,\"length\":39,\"key\":0}],\"data\":{}}],\"entityMap\":{\"0\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"title\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"targetOption\":\"_blank\",\"_map\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"title\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"targetOption\":\"_blank\"}}}}}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"4pf0u\",\"text\":\"Bildet må være originalt og og du er artisten\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":45,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":45,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":45,\"style\":\"fontsize-medium\"},{\"offset\":0,\"length\":45,\"style\":\"fontfamily-Inter var\\\", sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"e0dt4\",\"text\":\"Bildet må ikke være gitt ut tidligere. \",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":38,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":38,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":38,\"style\":\"fontsize-medium\"},{\"offset\":0,\"length\":38,\"style\":\"fontfamily-Inter var\\\", sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"9haa0\",\"text\":\"du har 4.5 timer fra oppgaven slippes til deadline på å fullføre bildet.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [
        "2500",
        "1500",
        "500"
      ],
      "fileupload": [
        {
          "file": "picture",
          "type": "main",
          "input": "main entry"
        },
        {
          "file": "archive",
          "type": "progress1",
          "input": "progress 1"
        },
        {
          "file": "archive",
          "type": "screenshot",
          "input": "progress 2"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering ",
          "destination": "twitch"
        },
        {
          "href": "",
          "destination": ""
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://drive.google.com/uc?export=view&id=1lVdbsK2NVC-pg308b7ObqnJdhC13TExV",
      "header_credit": "beautify",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 8,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-04-01T10:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-01T14:30:00Z",
      "vote_time_start": "2021-04-09T07:00:00Z",
      "vote_time_end": "2021-04-09T08:00:00Z",
      "show_time_start": null,
      "show_time_end": null,
      "team_required": false,
      "created": "2021-03-17T14:14:41.212429Z",
      "last_updated": "2021-04-09T08:00:06.521658Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 2,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/2/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 3,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/3/",
        "category": {
          "value": 2,
          "label": "Creative"
        },
        "name": "Graphics"
      },
      "name": "Freestyle Graphics",
      "brief_description": "Make handdrawn art",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"bpa7i\",\"text\":\"Lag det flotteste bildet du kan. \\nBruk alle de verktøya du har. \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":64,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":64,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":64,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":64,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"342kf\",\"text\":\"Alt er lov, så lenge du har laget bildet selv. \\nDu kan bruke alle metoder men til slutt må du sitte med et digitalt bilde.\\n \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":122,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":122,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":122,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":122,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"d2f07\",\"text\":\"Denne konkurransen streames på https://www.twitch.tv/team/thegathering \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"color-rgb(29,28,29)\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"fontsize-15\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"fontsize-15\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"fontfamily-Slack-Lato, appleLogo, sans-serif\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"fontfamily-Slack-Lato, appleLogo, sans-serif\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"color-rgba(var(--sk_highlight,18,100,163),1)\"}],\"entityRanges\":[{\"offset\":31,\"length\":39,\"key\":0}],\"data\":{}}],\"entityMap\":{\"0\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"title\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"targetOption\":\"_blank\",\"_map\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"title\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"targetOption\":\"_blank\"}}}}}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"48vnl\",\"text\":\"Bildet må være originalt og og du er artisten\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"8t3e1\",\"text\":\"Bildet må ikke være gitt ut tidligere.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [
        "NOK 3000",
        "NOK 2000",
        "NOK 1000"
      ],
      "fileupload": [
        {
          "file": "picture",
          "type": "main",
          "input": "Ditt bildebidrag"
        },
        {
          "file": "picture",
          "type": "progress1",
          "input": "arbiedsbilde 1"
        },
        {
          "file": "picture",
          "type": "progress2",
          "input": "arbeidsbilde 2"
        },
        {
          "file": "archive",
          "type": "progress3",
          "input": "arbeidsbilde 3"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering ",
          "destination": "twitch"
        },
        {
          "href": "",
          "destination": ""
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://www.gathering.org/api/wp-content/uploads/2021/03/Eir_by_Vilde_Marie_aka_Virafiel.jpg",
      "header_credit": "Eir by Vilde Marie Kingsrød aka Virafiel",
      "team_min": 1,
      "team_max": 1,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 19,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-03-13T17:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "vote_time_start": "2021-04-03T09:00:00Z",
      "vote_time_end": "2021-04-03T18:00:00Z",
      "show_time_start": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "show_time_end": "2021-04-03T14:00:00Z",
      "team_required": true,
      "created": "2021-03-13T10:08:47.227434Z",
      "last_updated": "2021-04-03T18:00:06.923538Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 20,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/20/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 3,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/3/",
        "category": {
          "value": 2,
          "label": "Creative"
        },
        "name": "Graphics"
      },
      "name": "Hyperfastgraphics",
      "brief_description": "10min",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"80mb4\",\"text\":\"MAKE A IMAGE IN 10 minutes!\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"83her\",\"text\":\"YOU MUST BE THE ORIGINAL ARTIST OF THE ORIGNAL ART!\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [
        "bli medlem i KANDU for trekning av kule premier"
      ],
      "fileupload": [
        {
          "file": "picture",
          "type": "main",
          "input": "main entry"
        }
      ],
      "links": [],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://drive.google.com/uc?export=view&id=1lVdbsK2NVC-pg308b7ObqnJdhC13TExV",
      "header_credit": "The gathering",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 5,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-03-31T19:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-02T19:00:00Z",
      "vote_time_start": "2021-04-03T09:00:00Z",
      "vote_time_end": "2021-04-03T18:00:00Z",
      "show_time_start": null,
      "show_time_end": null,
      "team_required": false,
      "created": "2021-04-01T18:10:06.512670Z",
      "last_updated": "2021-04-03T18:00:07.122807Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 4,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/4/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 4,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/4/",
        "category": {
          "value": 2,
          "label": "Creative"
        },
        "name": "Multidiscipline"
      },
      "name": "Demo",
      "brief_description": "Bare lag en demo du!",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"au6g8\",\"text\":\"Hva er en demo?\",\"type\":\"header-three\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":15,\"style\":\"color-rgb(67,67,67)\"},{\"offset\":0,\"length\":15,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":15,\"style\":\"fontsize-14pt\"},{\"offset\":0,\"length\":15,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"b5pql\",\"text\":\"En demo er et kjørbart program som viser grafikk generert i realtid i samspill med musikk.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":90,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":90,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":90,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":90,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"b29rt\",\"text\":\"Hvordan deltar jeg?\",\"type\":\"header-three\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"color-rgb(67,67,67)\"},{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"fontsize-14pt\"},{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"f5hj9\",\"text\":\"Du lager en demo, som beskrevet over, for en plattform du selv velger. Vær oppmerksom på at vi dessverre ikke kan støtte alle tenkelige plattformer. Lenger ned i denne teksten finnes en liste over plattformer vi støtter.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":220,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":220,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":220,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":220,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"60j8j\",\"text\":\"\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"990jj\",\"text\":\"Denne konkurransen streames på https://www.twitch.tv/team/thegathering \\n \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"color-rgb(29,28,29)\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"fontsize-15\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"fontsize-15\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"fontfamily-Slack-Lato, appleLogo, sans-serif\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"fontfamily-Slack-Lato, appleLogo, sans-serif\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"color-rgba(var(--sk_highlight,18,100,163),1)\"}],\"entityRanges\":[{\"offset\":31,\"length\":39,\"key\":0}],\"data\":{}}],\"entityMap\":{\"0\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"title\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"targetOption\":\"_blank\",\"_map\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"title\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"targetOption\":\"_blank\"}}}}}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"92amj\",\"text\":\"Hva skal jeg levere?\",\"type\":\"header-three\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":20,\"style\":\"color-rgb(67,67,67)\"},{\"offset\":0,\"length\":20,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":20,\"style\":\"fontsize-14pt\"},{\"offset\":0,\"length\":20,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"6gqvi\",\"text\":\"Du skal laste opp et arkiv som inneholder alt som trengs for å kjøre demoen. Bruk fortrinnsvis ZIP eller TAR.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":109,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":109,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":109,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":109,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"67mtc\",\"text\":\"Det er tillatt å levere inn mer enn et bidrag.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":46,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":46,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":46,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":46,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"ds6b5\",\"text\":\"Hvordan vinner jeg?\",\"type\":\"header-three\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"color-rgb(67,67,67)\"},{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"fontsize-14pt\"},{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"52t9r\",\"text\":\"Vinneren bestemmes av en avstemning blant deltakerne i kombinasjon med en beslutning fra et dommerpanel.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":104,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":104,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":104,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":104,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"5f3dv\",\"text\":\"Avstemningen teller dobbelt av hva dommerbeslutningen gjør.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":59,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":59,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":59,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":59,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"90k3h\",\"text\":\"Begensninger\",\"type\":\"header-three\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":12,\"style\":\"color-rgb(67,67,67)\"},{\"offset\":0,\"length\":12,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":12,\"style\":\"fontsize-14pt\"},{\"offset\":0,\"length\":12,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"96l3c\",\"text\":\"Det finnes noen begrensninger for konkurransem\\n\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":46,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":46,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":46,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":46,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"79d3a\",\"text\":\"Windows 10. (Maskinen vil ha seneste oppdatering av windows, DirectX og drivere innstallert.)\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":93,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":93,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":93,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":93,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"4m4hv\",\"text\":\"GPU Nvidia GTX 1080\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"ar748\",\"text\":\"CPU i7-6850K CPU @ 3.60GHz \",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":27,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":27,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":27,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":27,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"db60k\",\"text\":\"32 GB ram\\n\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":9,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":9,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":9,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":9,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"5aga\",\"text\":\"Ta gjerne kontakt om du ønsker andre plattformer eller spesielle rammeverk, så ser vi på det!\\n\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":93,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":93,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":93,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":93,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"dq9ui\",\"text\":\"Hvis du ønsker å vise en demo du har laget ta kontakt så finner vi en løsning.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":78,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":78,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":78,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":78,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"9lpeo\",\"text\":\"Størrelsesbegrensning\",\"type\":\"header-four\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":21,\"style\":\"color-rgb(102,102,102)\"},{\"offset\":0,\"length\":21,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":21,\"style\":\"fontsize-12pt\"},{\"offset\":0,\"length\":21,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"6hqv4\",\"text\":\"Det er ingen begrensning på størrelse, men lever inn pen og ryddig kode.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":72,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":72,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":72,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":72,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"2nj19\",\"text\":\"Spilletid\",\"type\":\"header-four\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":9,\"style\":\"color-rgb(102,102,102)\"},{\"offset\":0,\"length\":9,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":9,\"style\":\"fontsize-12pt\"},{\"offset\":0,\"length\":9,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"bna0l\",\"text\":\"Demoen skal ikke være lenger enn 5 minutter. Dersom du ønsker å bruke hele tiden bør du ha en veldig interessant demo.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":118,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":118,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":118,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":118,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"ddm9k\",\"text\":\"Demoen bør være underholdene. Hundrevis av mennesker kommer til å se på konkurransen, men det kan være vanskelig å holde på deres oppmerksomhet.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":144,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":144,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":144,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":144,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"5qr1k\",\"text\":\"Testing\",\"type\":\"header-four\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":7,\"style\":\"color-rgb(102,102,102)\"},{\"offset\":0,\"length\":7,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":7,\"style\":\"fontsize-12pt\"},{\"offset\":0,\"length\":7,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"enq58\",\"text\":\"Om det ikke fungerer å streame demoen vil vi be om videodump.\\n \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":61,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":61,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":61,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":61,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [
        "NOK 3000",
        "NOK 2000",
        "NOK 1000"
      ],
      "fileupload": [
        {
          "file": "archive",
          "type": "main",
          "input": "Main entry"
        },
        {
          "file": "picture",
          "type": "other",
          "input": "preview"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering ",
          "destination": "twitch"
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://drive.google.com/uc?export=view&id=1lVdbsK2NVC-pg308b7ObqnJdhC13TExV",
      "header_credit": "beatify",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 2,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-03-13T10:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "vote_time_start": "2021-04-03T09:00:00Z",
      "vote_time_end": "2021-04-03T18:00:00Z",
      "show_time_start": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "show_time_end": "2021-04-03T14:00:00Z",
      "team_required": false,
      "created": "2021-03-13T10:28:06.206374Z",
      "last_updated": "2021-04-03T18:00:07.190132Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 8,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/8/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 5,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/5/",
        "category": {
          "value": 2,
          "label": "Creative"
        },
        "name": "Music"
      },
      "name": "Fast Music",
      "brief_description": "Create a tune in limited time",

      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"2ulkv\",\"text\":\"Bidraget har en lengdebegrensning på 3 minutter og 17 sekunder.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":63,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":63,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":63,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":63,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"16vmq\",\"text\":\"Bidraget skal ikke ha vært utgitt på strømmetjenester tidligere (å sende låta til en kompis for feedback er selvsagt lov).\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":122,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":122,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":122,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":122,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"3jsio\",\"text\":\"Remixer av låter som tidligere er utgitt (dette gjelder både andres materiale og ditt eget) godtas ikke.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":104,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":104,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":104,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":104,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"5s5lm\",\"text\":\"Låten leveres som en 44.1khz, 16-biters wav-fil. (dette for å forenkle avspillingsjobben vår). \",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":94,\"style\":\"color-rgb(35,91,121)\"},{\"offset\":0,\"length\":94,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":94,\"style\":\"fontsize-16\"},{\"offset\":0,\"length\":94,\"style\":\"fontfamily-Lato, \\\"Helvetica Neue\\\", Arial, Helvetica, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [
        "2500",
        "1500",
        "500"
      ],
      "fileupload": [
        {
          "file": "music",
          "type": "main",
          "input": "main entry"
        },
        {
          "file": "picture",
          "type": "other",
          "input": "coverimage"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering ",
          "destination": "twitch"
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://www.gathering.org/api/wp-content/uploads/2021/03/Eir_by_Vilde_Marie_aka_Virafiel.jpg",
      "header_credit": "Eir by Vilde Marie Kingsrød aka Virafiel",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 10,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-04-02T14:30:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "vote_time_start": "2021-04-03T09:00:00Z",
      "vote_time_end": "2021-04-03T18:00:00Z",
      "show_time_start": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "show_time_end": "2021-04-03T14:00:00Z",
      "team_required": false,
      "created": "2021-03-17T14:19:23.120153Z",
      "last_updated": "2021-04-03T18:00:07.236665Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 3,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/3/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 5,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/5/",
        "category": {
          "value": 2,
          "label": "Creative"
        },
        "name": "Music"
      },
      "name": "Freestyle Music",
      "brief_description": "Lag en rå låt",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"8i2rm\",\"text\":\"Alle sjangere, rytmer, stiler og lyder er lov. Du kan bruke den tida du vil, men låta må ikke være tidligere utgitt eller kopiert av andre.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":139,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":139,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":139,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":139,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"9s8fq\",\"text\":\"I begge musikkonkurransene er målet å lage den beste musikalske opplevelsen som overhodet mulig. Som deltaker får du mulighet til å vise fram din musikk for alle som følger streamen på twitch. \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":193,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":193,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":193,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":193,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"35ntc\",\"text\":\"Dette er en konkurranse hvor du står helt fritt til å vise oss din beste låt. Ingen temaer, ingen tidsbegrensninger, bare kremen av det du greier å mose ut av daw-et, workstationen, hammond-orgelet eller banjolelen din.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":219,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":219,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":219,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":219,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"1tv3m\",\"text\":\"\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"4o38f\",\"text\":\"\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"8dj4t\",\"text\":\"Denne konkurransen streames på https://www.twitch.tv/team/thegathering \\n \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"color-rgb(29,28,29)\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"fontsize-15\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"fontsize-15\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"fontfamily-Slack-Lato, appleLogo, sans-serif\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"fontfamily-Slack-Lato, appleLogo, sans-serif\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"color-rgba(var(--sk_highlight,18,100,163),1)\"}],\"entityRanges\":[{\"offset\":31,\"length\":39,\"key\":0}],\"data\":{}}],\"entityMap\":{\"0\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"title\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"targetOption\":\"_blank\",\"_map\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"title\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"targetOption\":\"_blank\"}}}}}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"ampfh\",\"text\":\"Bidraget har en lengdebegrensning på 3 minutter og 17 sekunder.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":63,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":63,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":63,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":63,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"eoio5\",\"text\":\"Bidraget skal ikke ha vært utgitt på strømmetjenester tidligere (å sende låta til en kompis for feedback er selvsagt lov).\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":122,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":122,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":122,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":122,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"50fni\",\"text\":\"Remixer av låter som tidligere er utgitt (dette gjelder både andres materiale og ditt eget) godtas ikke.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":104,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":104,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":104,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":104,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"46lbt\",\"text\":\"Låten leveres som en 44.1khz, 16-biters wav-fil. (dette for å forenkle avspillingsjobben vår). \",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":94,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":94,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":94,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":94,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [
        "NOK 3000",
        "NOK 2000",
        "NOK 1000"
      ],
      "fileupload": [
        {
          "file": "music",
          "type": "main",
          "input": "Låtbidag"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering ",
          "destination": "twitch"
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://www.gathering.org/api/wp-content/uploads/2021/03/Eir_by_Vilde_Marie_aka_Virafiel.jpg",
      "header_credit": "Eir by Vilde Marie Kingsrød aka Virafiel",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 23,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-03-13T10:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "vote_time_start": "2021-04-03T09:00:00Z",
      "vote_time_end": "2021-04-03T18:00:00Z",
      "show_time_start": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "show_time_end": "2021-04-03T14:00:00Z",
      "team_required": false,
      "created": "2021-03-13T10:14:25.775800Z",
      "last_updated": "2021-04-03T18:00:07.344980Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 15,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/15/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 9,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/9/",
        "category": {
          "value": 1,
          "label": "Other"
        },
        "name": "Other"
      },
      "name": "Baklengsfilm",
      "brief_description": "Spill inn en kortfilm baklengs",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"598n4\",\"text\":\"Spill inn en filmsnutt på inntil 60 sekunder, men gjør alt baklengs. Vi mottar bidraget, flipper det og spiller det av, og ser hvor overbevisende det er. \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":153,\"style\":\"fontsize-10pt\"},{\"offset\":0,\"length\":153,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"bp3p1\",\"text\":\"Filmklippet må være filmet i landskapsmodus, og kan ikke overgå 60 sekunder.Filmen må være laget av deg til denne compoen. Filmen kan ikke inneholde materiale beskyttet av opphavsrett, ulovlig eller obskønt materiale. Personer i filmen må være eldre enn 13 år, i tråd med Twitch sine Terms of Service. \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":301,\"style\":\"fontsize-10pt\"},{\"offset\":0,\"length\":301,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [],
      "fileupload": [
        {
          "file": "video",
          "type": "main",
          "input": "mlifsgnelkab"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering ",
          "destination": "twitch"
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://www.gathering.org/api/wp-content/uploads/2021/03/TGO21-1920x1080-1.png",
      "header_credit": "The Gathering",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 1,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-03-31T16:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-02T10:00:00Z",
      "vote_time_start": null,
      "vote_time_end": null,
      "show_time_start": null,
      "show_time_end": null,
      "team_required": false,
      "created": "2021-03-31T13:39:27.060726Z",
      "last_updated": "2021-04-02T10:00:08.320957Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 11,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/11/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 9,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/9/",
        "category": {
          "value": 1,
          "label": "Other"
        },
        "name": "Other"
      },
      "name": "Casemod",
      "brief_description": "En helt normal casemod compo",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"5t5c8\",\"text\":\"Vis oss pcen din i all sin modifiserte prakt. Gammel Xbox med i7 prosessor? Midi-tower med nok RGB til å lyse opp en liten landsby? Et gammelt barskap med 386? Homer Simpson med lydeffekter og smultringholder? Vi vil se det! \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":224,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":224,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":224,\"style\":\"fontsize-13\"},{\"offset\":0,\"length\":224,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"7r6li\",\"text\":\"Send et bilde/video og beskrivelse av din casemod. PCen må være i din besittelse, og må kunne vises frem på forespørsel. Bilde/video må være uredigert, og upassende bidrag blir naturligvis moderert. \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":198,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":198,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":198,\"style\":\"fontsize-13\"},{\"offset\":0,\"length\":198,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [],
      "fileupload": [
        {
          "file": "picture",
          "type": "main",
          "input": "bidrag"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering ",
          "destination": "twitch"
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://cutt.ly/uxk7O0g",
      "header_credit": "SuperTeD",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 4,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-03-31T16:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-02T16:00:00Z",
      "vote_time_start": "2021-04-02T16:00:00Z",
      "vote_time_end": "2021-04-03T16:00:00Z",
      "show_time_start": null,
      "show_time_end": null,
      "team_required": false,
      "created": "2021-03-22T13:25:51.086548Z",
      "last_updated": "2021-04-03T16:00:07.480687Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 19,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/19/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 9,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/9/",
        "category": {
          "value": 1,
          "label": "Other"
        },
        "name": "Other"
      },
      "name": "Fast Cosplay",
      "brief_description": "Lag et hurtig cosplay basert på tema",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"bc19p\",\"text\":\"Deltakerene får 24 timer på å lage et hurtig-cosplay basert på temaet og materialene som blir annonsert. Dommerpanelet velger ut et antall deltakere, som får presentere kostymet sitt live. Vinneren kåres der og da. \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":214,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":214,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":214,\"style\":\"fontsize-13\"},{\"offset\":0,\"length\":214,\"style\":\"fontfamily-Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"6ehia\",\"text\":\"TEMA: STAR WARS. Bruk husholdningsgjenstander og liknende til å gjenskape din favoritt Star Wars karakter! Foam og Worbla er utelukket fra denne konkurransen, aluminiumsfolie og gardiner er in! Når tema er lansert har deltakeren 24 timer på seg til å produsere et kostyme innenfor rammene av tema. Kostymet må være originalt til denne konkurransen. Deltakeren må levere et bilde av sitt kostyme, sammen med en kort beskrivelse, innen 24-timersfristen. Dommerpanelet velger ut et antall deltakere som får sjansen til å presentere kostymet sitt live på TGTV. Vinneren kåres av dommerpanelet der og da, og det er en forutsetning at man kan delta på sendingen. Konkurransen har en nedre aldersgrense på 13 år, i tråd med Twitch sine Terms of Service. Konkurransen annonseres 7 dager før arrangement, og tema annonseres ved konkurransens start. \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":839,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":839,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":839,\"style\":\"fontsize-13\"},{\"offset\":0,\"length\":839,\"style\":\"fontfamily-Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [],
      "fileupload": [
        {
          "file": "picture",
          "type": "main",
          "input": "Fast Cosplay"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering ",
          "destination": "twitch"
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://www.gathering.org/api/wp-content/uploads/2021/03/image.png",
      "header_credit": "The Gathering",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 0,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-04-02T10:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-03T13:30:00Z",
      "vote_time_start": null,
      "vote_time_end": null,
      "show_time_start": null,
      "show_time_end": null,
      "team_required": false,
      "created": "2021-04-01T11:11:33.092783Z",
      "last_updated": "2021-04-03T13:30:07.978420Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 10,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/10/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 9,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/9/",
        "category": {
          "value": 1,
          "label": "Other"
        },
        "name": "Other"
      },
      "name": "Pimp My Hjemmekontor",
      "brief_description": "TG-hyller, home edition.",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"25dpt\",\"text\":\"I mangel av klassiske TG-hyller utfordrer vi dere til å skape litt TG-stemning hjemmefra. Pimp skrivebordet eller arbeidsområdet ditt med plexiglass, lyslenker, planter eller pizzaesker. Vis oss TG-hyller som bare hjemmekontoret kan huse. \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":238,\"style\":\"fontsize-10pt\"},{\"offset\":0,\"length\":238,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"3bmum\",\"text\":\"Pynt rundt PCen din slik du selv ønsker, for å skape ekte TG-følelse, hjemmefra. Send oss et bilde av resultatet som tydelig viser \\\"hjemmekontoret\\\" ferdig pimpet. Ikke utsett deg selv eller andre for fare, og ikke bryt lover. Bildet må være uredigert, og upassende bilder blir naturligvis moderert. \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":299,\"style\":\"fontsize-10pt\"},{\"offset\":0,\"length\":299,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [],
      "fileupload": [
        {
          "file": "picture",
          "type": "main",
          "input": "Bilde av bidraget"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering ",
          "destination": "twitch"
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://cutt.ly/Dxk8ZM4",
      "header_credit": "SuperTeD",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 9,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-03-31T16:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-02T16:00:00Z",
      "vote_time_start": "2021-04-02T16:00:00Z",
      "vote_time_end": "2021-04-03T16:00:00Z",
      "show_time_start": "2021-04-03T19:00:00Z",
      "show_time_end": null,
      "team_required": false,
      "created": "2021-03-22T13:18:19.045087Z",
      "last_updated": "2021-04-03T19:00:07.931254Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 12,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/12/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 9,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/9/",
        "category": {
          "value": 1,
          "label": "Other"
        },
        "name": "Other"
      },
      "name": "TG Got Talent",
      "brief_description": "Talentshow a la TG",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"2hp40\",\"text\":\"Har du et talent du brenner for å vise frem? Er du klassens beste på blokkfløyte, eller kanskje er du akrobat? Spill inn en video på maks 3 minutter og vis oss ditt talent! \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":172,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":172,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":172,\"style\":\"fontsize-13\"},{\"offset\":0,\"length\":172,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"8ndlb\",\"text\":\"Bidraget må være originalt til denne konkurransen. Ikke last opp gammelt innhold. Hvert bidrag består av en (1) video på inntil 3 minutter, og må vise et talent som ikke nødvendigvis dekkes av de andre konkurransene til TG. Bidragene blir vurdert av et dommerpanel som velger ut et antall videoer å vise på TGTV. Vinneren vil bli avgjort på MGP vis, med en blanding av stemmer og juryestemmer. Konkurransen har en nedre aldersgrense på 13 år, i tråd med Twitch sine Terms of Service. \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":483,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":483,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":483,\"style\":\"fontsize-13\"},{\"offset\":0,\"length\":483,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [],
      "fileupload": [
        {
          "file": "video",
          "type": "main",
          "input": "Ditt Talent"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering ",
          "destination": "twitch"
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://cutt.ly/lxk5YSz",
      "header_credit": "SuperTeD",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 4,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-03-31T16:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-02T14:00:00Z",
      "vote_time_start": "2021-04-02T20:00:00Z",
      "vote_time_end": "2021-04-03T10:00:00Z",
      "show_time_start": "2021-04-02T20:00:00Z",
      "show_time_end": "2021-04-02T22:00:00Z",
      "team_required": false,
      "created": "2021-03-22T13:30:49.932037Z",
      "last_updated": "2021-04-03T10:00:07.869536Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 14,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/14/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 9,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/9/",
        "category": {
          "value": 1,
          "label": "Other"
        },
        "name": "Other"
      },
      "name": "Useless utility",
      "brief_description": "Create a useess application",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"623lc\",\"text\":\"Du skal programmere en applikasjon til et av de moderne operativsystemene\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"5jc5g\",\"text\":\"Applikasjonen skal fungere og kjøre feilfritt. \\nEn appliaksjon som kun åpnes og lukkes blir diskvalifisert\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"f4bot\",\"text\":\"Applikasjonen skal ellers ikke ha noen praktisk formål eller bruksområde.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [
        "noe ubrukelig"
      ],
      "fileupload": [
        {
          "file": "archive",
          "type": "main",
          "input": "applikation"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering ",
          "destination": ""
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://drive.google.com/uc?export=view&id=1lVdbsK2NVC-pg308b7ObqnJdhC13TExV",
      "header_credit": "The gathering",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 4,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-03-29T15:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "vote_time_start": null,
      "vote_time_end": null,
      "show_time_start": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "show_time_end": "2021-04-03T14:00:00Z",
      "team_required": false,
      "created": "2021-03-29T14:45:29.175313Z",
      "last_updated": "2021-04-03T14:00:07.952542Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 13,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/13/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 6,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/6/",
        "category": {
          "value": 2,
          "label": "Creative"
        },
        "name": "Programming"
      },
      "name": "Small HTML",
      "brief_description": "Minimize the HTML",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"68u\",\"text\":\"Bruk dine html, scritpsskills og browser-knowhow til å gjøre tbl.html mindre.\\nOppgaven er her: Small html task på gist, htmlfila blir kappet, du kan kjøre pythonscriptet.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[{\"offset\":95,\"length\":15,\"key\":0}],\"data\":{}},{\"key\":\"34m6a\",\"text\":\"\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"55bt9\",\"text\":\"Zip-arkiv av oppgaven \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":21,\"style\":\"color-rgb(55,65,81)\"},{\"offset\":0,\"length\":21,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":21,\"style\":\"fontsize-medium\"},{\"offset\":0,\"length\":21,\"style\":\"fontfamily-Inter var\\\", sans-serif\"},{\"offset\":0,\"length\":21,\"style\":\"color-inherit\"}],\"entityRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":21,\"key\":1}],\"data\":{}}],\"entityMap\":{\"0\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://gist.github.com/kristebo/6b98d1cf46f429398638270fcd9d8b0f\",\"targetOption\":\"_blank\"}},\"1\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://drive.google.com/file/d/1jIkLhBqZp5tMFZMX6aw8X879hk7eoxV_/view?usp=sharing\",\"title\":\"<span data-offset-key=\\\"3t308-0-0\\\" style=\\\"box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(229, 231, 235); --tw-shadow:0 0 #0000; --tw-ring-inset:var(--tw-empty, ); --tw-ring-offset-width:0px; --tw-ring-offset-color:#fff; --tw-ring-color:rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow:0 0 #0000; --tw-ring-shadow:0 0 #0000;\\\"><span data-text=\\\"true\\\" style=\\\"box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(229, 231, 235); --tw-shadow:0 0 #0000; --tw-ring-inset:var(--tw-empty, ); --tw-ring-offset-width:0px; --tw-ring-offset-color:#fff; --tw-ring-color:rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow:0 0 #0000; --tw-ring-shadow:0 0 #0000;\\\">Zip-arkiv av oppgaven</span></span>\",\"targetOption\":\"_blank\",\"_map\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://drive.google.com/file/d/1jIkLhBqZp5tMFZMX6aw8X879hk7eoxV_/view?usp=sharing\",\"title\":\"<span data-offset-key=\\\"3t308-0-0\\\" style=\\\"box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(229, 231, 235); --tw-shadow:0 0 #0000; --tw-ring-inset:var(--tw-empty, ); --tw-ring-offset-width:0px; --tw-ring-offset-color:#fff; --tw-ring-color:rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow:0 0 #0000; --tw-ring-shadow:0 0 #0000;\\\"><span data-text=\\\"true\\\" style=\\\"box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(229, 231, 235); --tw-shadow:0 0 #0000; --tw-ring-inset:var(--tw-empty, ); --tw-ring-offset-width:0px; --tw-ring-offset-color:#fff; --tw-ring-color:rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow:0 0 #0000; --tw-ring-shadow:0 0 #0000;\\\">Zip-arkiv av oppgaven</span></span>\",\"targetOption\":\"_blank\"}}}}}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"ctk6\",\"text\":\"Resultatet skal være så lik som mulig oppgavefila. Det er bare filstørrelsen på disk som skal bli mindre.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [
        "Something small"
      ],
      "fileupload": [
        {
          "file": "archive",
          "type": "main",
          "input": "Main entry"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering",
          "destination": "twitch"
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://drive.google.com/uc?export=view&id=1lVdbsK2NVC-pg308b7ObqnJdhC13TExV",
      "header_credit": "The gathering",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 4,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-03-29T15:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "vote_time_start": "2021-04-03T14:00:00Z",
      "vote_time_end": "2021-04-03T18:00:00Z",
      "show_time_start": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "show_time_end": "2021-04-03T18:00:00Z",
      "team_required": false,
      "created": "2021-03-29T14:40:52.436142Z",
      "last_updated": "2021-04-03T18:00:07.761083Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 5,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/5/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 8,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/8/",
        "category": {
          "value": 2,
          "label": "Creative"
        },
        "name": "Video"
      },
      "name": "Freestyle Photo",
      "brief_description": "Ta et flott bilde!",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"23mds\",\"text\":\"Ta frem kameraet og ta et flott bilde. \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"6kqp8\",\"text\":\"Capture the moment!\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"40mt8\",\"text\":\"Du må være fotografen\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":21,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":21,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":21,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":21,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"795g7\",\"text\":\"Bildet skal ikke være utgitt før.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":33,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":33,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":33,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":33,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"72dau\",\"text\":\"Minimalt med retouching, fargekorrigering er lov, \",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":50,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":50,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":50,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":50,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"o1d\",\"text\":\"Ved endreing lever uendret orgialbilde.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":39,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":39,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":39,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":39,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"p07t\",\"text\":\"Losslessformat TIFF \",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":19,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [
        "NOK 2500",
        "NOK 1500",
        "NOK 500"
      ],
      "fileupload": [
        {
          "file": "picture",
          "type": "main",
          "input": "Hovedbilde"
        },
        {
          "file": "archive",
          "type": "progress1",
          "input": "uendret originalbilde"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering ",
          "destination": "twitch"
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://www.gathering.org/api/wp-content/uploads/2021/03/Eir_by_Vilde_Marie_aka_Virafiel.jpg",
      "header_credit": "Eir by Vilde Marie Kingsrød aka Virafiel",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 35,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-03-13T10:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "vote_time_start": "2021-04-03T09:00:00Z",
      "vote_time_end": "2021-04-03T18:00:00Z",
      "show_time_start": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "show_time_end": "2021-04-03T14:00:00Z",
      "team_required": false,
      "created": "2021-03-13T10:32:49.513113Z",
      "last_updated": "2021-04-03T18:00:07.786474Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    },
    {
      "obj_type": "full",
      "id": 6,
      "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/competitions/6/",
      "genre": {
        "obj_type": "nested",
        "id": 8,
        "url": "https://unicorn.zoodo.io/api/competitions/genres/8/",
        "category": {
          "value": 2,
          "label": "Creative"
        },
        "name": "Video"
      },
      "name": "Freestyle VFX",
      "brief_description": "overbevisende og god vfx",
      "description": "{\"blocks\":[{\"key\":\"7h0m0\",\"text\":\"Freestyle VFX er en Visuell Effekt-konkurranse hvor du viser fram en scene du har laget som bruker visuelle effekter. Det hele ender med at det blir vist en breakdown på slutten.\",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":178,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":178,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":178,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":178,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"37h9h\",\"text\":\"Denne konkurransen streames på https://www.twitch.tv/team/thegathering \\n \",\"type\":\"unstyled\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"color-rgb(29,28,29)\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"bgcolor-rgb(255,255,255)\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"fontsize-15\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"fontsize-15\"},{\"offset\":0,\"length\":30,\"style\":\"fontfamily-Slack-Lato, appleLogo, sans-serif\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"fontfamily-Slack-Lato, appleLogo, sans-serif\"},{\"offset\":31,\"length\":39,\"style\":\"color-rgba(var(--sk_highlight,18,100,163),1)\"}],\"entityRanges\":[{\"offset\":31,\"length\":39,\"key\":0}],\"data\":{}}],\"entityMap\":{\"0\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"title\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"targetOption\":\"_blank\",\"_map\":{\"type\":\"LINK\",\"mutability\":\"MUTABLE\",\"data\":{\"url\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"title\":\"https://www.twitch.tv/team/thegathering\",\"targetOption\":\"_blank\"}}}}}}",
      "rules": "{\"blocks\":[{\"key\":\"7qopl\",\"text\":\"Bidraget har en lengdebegrensning på 4 minutter\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":47,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":47,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":47,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":47,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"1p4t7\",\"text\":\"Breakdownen skal ikke ha blitt publisert tidligere, om klippet har blitt brukt i en film tidligere går dette fint men ikke breakdownen.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":135,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":135,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":135,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":135,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"1kkfd\",\"text\":\"Du må eie rettighetene på klippe og musikken som blir brukt.\",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":60,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":60,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":60,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":60,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}},{\"key\":\"cn18k\",\"text\":\"Filmen leveres i mp4 h264. \",\"type\":\"unordered-list-item\",\"depth\":0,\"inlineStyleRanges\":[{\"offset\":0,\"length\":26,\"style\":\"color-rgb(0,0,0)\"},{\"offset\":0,\"length\":26,\"style\":\"bgcolor-transparent\"},{\"offset\":0,\"length\":26,\"style\":\"fontsize-11pt\"},{\"offset\":0,\"length\":26,\"style\":\"fontfamily-Arial\"}],\"entityRanges\":[],\"data\":{}}],\"entityMap\":{}}",
      "prizes": [
        "NOK 3000",
        "NOK 2000",
        "NOK 1000"
      ],
      "fileupload": [
        {
          "file": "archive",
          "type": "main",
          "input": "Bidraget"
        }
      ],
      "links": [
        {
          "href": "https://www.twitch.tv/team/thegathering ",
          "destination": "twitch"
        },
        {
          "href": "",
          "destination": ""
        }
      ],
      "participant_limit": 0,
      "toornament": null,
      "published": true,
      "report_win_loss": false,
      "rsvp": false,
      "header_image": "https://www.gathering.org/api/wp-content/uploads/2021/03/Eir_by_Vilde_Marie_aka_Virafiel.jpg",
      "header_credit": "Eir by Vilde Marie Kingsrød aka Virafiel",
      "team_min": 0,
      "team_max": 0,
      "contributor_extra": null,
      "external_url_info": null,
      "external_url_login": null,
      "state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "entries_count": 5,
      "register_time_start": null,
      "register_time_end": null,
      "run_time_start": "2021-03-13T10:00:00Z",
      "run_time_end": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "vote_time_start": "2021-04-03T09:00:00Z",
      "vote_time_end": "2021-04-03T18:00:00Z",
      "show_time_start": "2021-04-03T08:00:00Z",
      "show_time_end": "2021-04-03T14:00:00Z",
      "team_required": false,
      "created": "2021-03-13T10:36:13.550117Z",
      "last_updated": "2021-04-03T18:00:07.976113Z",
      "next_state": {
        "value": 256,
        "label": "Finished"
      },
      "featured": false,
      "autoqualify": false
    }
  ]
}